Jak to się dzieje, że Technika Emocjonalnej Wolności (EFT) zwana inaczej tappingiem lub akupunkturą bez igieł działa tak szybko i skutecznie? Istnieje kilka interesujących teorii wyjaśniających jej działanie.

Jak działa EFT

Za datę powstania EFT uważa się rok 1990 i od tego czasu metoda ta bardzo się rozrosła na całym świecie a także prowadzone są liczne badania. Natomiast jeszcze nie ma badań, które by jednoznacznie wykluczyły taką czy inną teorię działania EFT, gdyż do tej pory powstało ich kilka bazujących na teoriach świata Wschodu jak i Zachodu. EFT określana jest często jako forma emocjonalnej akupunktury bez igieł, technika redukcji stresu, jedna z terapii meridianowych, zaliczana do tzw. nowych terapii mocy.

The Many Possibilities Of How EFT May Work

Przetłumaczyłam poniższy tekst Craig`a Weiner`a The Many Possibilities Of How EFT May Work uznając go za bazę możliwych hipotez co do tego jak działa EFT. Autor przedstawił w tym artykule szereg różnych teorii opierając się na artykułach z pism takich jak Energy Psychology, Explore, czy na badaniach Freda Gallo, Richarda Feinstein, Dawsona Church, James Lane oraz wielu innych. Autor ma przekonanie, że EFT to nie wiara w jej działanie ale i możliwość znalezienia naukowego wyjaśnienia.

Obecnie za najbardziej prawdopodobne uznawane są Teoria odczulania ciała migdałowatego i przeciw-warunkowania oraz Teoria pola energetycznego ciała.

Teoria WooWoo (jako jedna z teorii typu New Age)

EFT po prostu działa, i kropka. Nie ma znaczenia czy badania naukowe to potwierdzają, nawet podwójna ślepa próba. EFT to mistyczny, magiczny, niewyjaśniony sposób uzdrawiania wychodzący poza schematy. I ta hipoteza może wystarczać tym, na których działa silne poczucie tajemnicy. A sprawdza się zwłaszcza u tych osób, którzy próbowali już wszystkiego i nic innego nie zadziałało w ich przypadku. Jako przykład tego rodzaju uzdrawiania mogą służyć doświadczenia osób spoza kultury szamańskiej, o zupełnie innym paradygmacie leczenia, i które „pożyczywszy wiarę” od uzdrowiciela zostały wyleczone.

Teoria placebo

Myślę, że placebo jest niedoceniane jeśli chodzi o osiąganie zamierzonych celów. W różnych badaniach wykazywano skuteczność placebo w zakresie 30-90% przypadków, w zależności od użytej metody analizy danych. Co ciekawe, placebo wykazało także skuteczność w przypadku, kiedy uczestnicy badania wiedzieli, że stosują placebo. Nie ma jeszcze jednoznacznie potwierdzenia czy EFT działa lub nie działa na opierając się na tej zasadzie, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę trudność przeprowadzenia tego typu badań. W ramach tej teorii jest jeszcze wiele do odkrycia.

Teoria odwrócenia uwagi (Distraction Theory)

Koncepcja ta zakłada, że podczas gdy zachodzą intensywne reakcje emocjonalne a klient opukuje ciało, to jego uwaga zostaje przez to odwrócona od cierpienia z tym związanego. Ostatecznie może przynieść to złagodzenie bólu lub niepokoju. Jest to szczególnie widoczne w trakcie tzw. pozytywnego przewartościowania, kiedy znajdujemy dobre strony danej sytuacji lub widzimy ją jako pozytywną. Teoria ta może w pewien sposób wyjaśniać działanie EFT, ale prawdopodobnie nie jest ona zbytnio zasadna. Brakuje jej wyjaśnienia jak to się dzieje, że po zakończeniu sesji jej efekty mierzone na skali SUDS (Subjective Units of Distress Scale-czyli subiektywna skala stresu) są trwałe oraz nastąpiła zmiana w poziomie intensywności.

Teoria Poznawczej Restrukturyzacji (Cognitive Restructuring Theory)

Klient podczas pracy metodą EFT często doświadcza tzw.momentu „a-ha”. Jest to chwila wglądu, w której następuje samo-rozpoznanie, kiedy zaczyna rozumieć o co chodzi, dlaczego w przeszłości dokonywał takich a nie innych wyborów lub przypominają się mu różne powiązane sytuacje. O ile takie momenty wglądów poznawczych są wspaniałymi efektami ubocznymi EFT, to nie są celem pracy tą metodą, i nie są konieczne, aby uzyskać pożądaną zmianę w zachowaniu. Teoria Poznawczej Restrukturyzacji nie może więc także wyjaśnić do końca, jak to się dzieje, że podczas sesji EFT nastąpiło zmniejszenie bólu fizycznego, zwłaszcza jeżeli nie wystąpił ów poznawczy wgląd.

Teoria odczulania ciała migdałowatego i przeciw-warunkowania (Counter-Conditioning)

Za tą hipotezą przemawiają wciąż nowe i kolejne naukowe badania, które ją umacniają. Wyobraź sobie taką przykładową sytuację: jedziesz samochodem a z tyłu podjeżdża szybko samochód, który nagle znajduje się zbyt blisko ciebie. W ciągu chwili opanowuje cię przerażenie. Twój organizm dzięki aktywacji współczulnego układu nerwowego wyzwala typową reakcję stresową (walki, ucieczki lub zamrożenia). Teraz dodaj do tego automatycznie pojawiające się wspomnienie z dzieciństwa, kiedy to siedząc na tylnej kanapie samochodu zaskoczyła i przeraziła cię ciężarówka jadąca z tyłu.

Te wcześniejsze doświadczenia oraz ich skojarzenia z obecną sytuacją prowadzą do wyzwolenia całej serii reakcji w ciele-umyśle-emocjach, takich jak szybsze bicia serca, spłycenie oddechu, napięcie w mięśniach, niepokojące myśli prognozujące najgorszy scenariusz. Strach i interpretacja takiego wydarzenia jako potencjalnie niebezpiecznego pobudza w mózgu ciała migdałowate, których zadaniem jest m.in. informowanie o zagrożeniach w ciele i umyśle. To z kolei powoduje odpłynięcie krwi z płatów kory przedczołowej, tej części odpowiedzialnej za samokontrolę nad zachowaniami, myślenie krytyczne i nadrzędne zarządzanie emocjami. Do ciała zostaje wysłany alarm i następuje mobilizacja w organizmie – tak właśnie rodzi się stres. Ale możemy temu zaradzić.

Aby móc pokonać tą automatyczną reakcję organizmu najlepiej jest znaleźć chwilę czasu dla siebie. I w tym przykładzie z samochodem np. zjechać na bok, opukać metodą EFT to wydarzenie, które się przypomniało. Dodatkowo, uspokajające opukiwanie spowoduje uruchomienie mechanizmu przeciw-warunkowania. To znaczy, że to wydarzenie z przeszłości obecnie nadal powoduje wyzwolenie automatycznej reakcji stresowej w sytuacji, która jest w pewien sposób (czasami dla umysłu świadomego bez związku) powiązana na poziomie neuronalnym. A dzięki opukiwaniu uwalniasz stres z tego pierwotnego wydarzenia. Tego typu działanie oraz sam fakt dopuszczenia do świadomości istnienia stresujących myśli czy emocji, uczy organizm reagowania w sposób zrównoważony. Ostatecznie prowadzi to do przepisania ścieżek neuronalnych na nowo i powrót do homeostazy (równowagi).

Opukiwanie metodą EFT powoduje uzyskanie równowagi w rejonach mózgu współczulnego i przywspółczulnego, co prowadzi do uzyskania „stanu emocjonalnie neutralnego”.

W badaniach dr D. Church po godzinnej sesji EFT poziom kortyzolu czyli hormonu stresu obniżył się aż o 24%! . W badaniach projektu “EFT to reduce the symptoms of PTSD” już po 6 godzinnych sesjach EFT poziom symptomów PTSD u weteranów wojennych zmniejszył się z ponad 60 do 34 w formularzu mierzącym PTSD, co jest znacznie poniżej granicznego poziomu jakim jest 50!)

Teoria pola energetycznego ciała (Energy Field Theory)

Jest połączeniem różnych aspektów i koncepcji z tego zakresu wielu osób. Roger Callahan, twórca metody TFT, prekursor EFT (jego uczniem był Gary Craig, późniejszy twórca EFT,przyp.I.Kotłowska) utworzył pojęcie pola myśli, które mówi o tym, że pole energetyczne otacza każdą myśl czy przekonanie wraz z powiązaną z nią emocją. David Feinstein i jego żona Donna Eden pisali o tym kierując swoją uwagę ku polu energetycznemu, które zostało zmierzone przez m.in. Instytut HeartMath oraz wielu innych.

Ta subtelna energia pola energetycznego może odgrywać kluczową rolę w działaniu EFT. Fred Gallo mówi o tym, że problemy psychologiczne to pola energetyczne niosące w sobie informację, które jeśli są „niezdrowe” mogą dostroić się do stanu destabilizacji lub załamać się pod wpływem metody takiej jak EFT. W ten sposób usuwa się niezdrowe emocjonalne wyzwalacze i przekształca w pożądane zdrowe struktury. To, jak opisuje Gallo, może być wystarczające dla systemu energetycznego, aby przeskoczyć do wyższego poziomu uporządkowania informacji, a tym samym przekłada się to na podwyższenie poziomu samorealizacji danej osoby. Model ten może także pomóc w wyjaśnieniu takich fenomenów jak ten o skutecznym działaniu EFT na odległość czy w opukiwaniu zastępczym.

Teoria uzdrawiania Intencyjnego (Intention Theory)

Według tej teorii osoba stosująca EFT ma po prostu nastawienie/ silną intencję do wyzdrowienia. Badania podążające w kierunku tej teorii mają pokazać relację i zależności pomiędzy poznawczą determinacją a szczerym pożądaniem danego stanu i samo-współczuciem jako sposób na samo uzdrowienie w ciele. Lynne McTaggart opisuje szczegółowo w swojej książce „The Intention Experiment” doświadczenia, które wspierają teorię wpływu myśli na materialną rzeczywistość. Opisuje na przykład badania Mind Science Foundation, które pokazują, że ludzkie myśli mogą wpłynąć na kierunek w jakim płynie ryba, jak skacze myszoskoczek oraz tempo, w jakim dzielą się komórki w laboratorium.

Siła intencji pokazuje, że działa nie tylko na tzw. klienta ale i równie dobrze na tego, kto tą intencję ustanawia. Jak mówi Lynne „Najnowsze badania pokazują, że żywa istota jest stałym zarówno przekaźnikiem jak i odbiorcą mierzalnej energii. Nowe modele świadomości przedstawiają go jako podmiot zdolny do przekraczania fizycznych granic w jakimkolwiek jego opisie. Intencja wydaje się być czymś podobnym do kamertonu, powodując że kamertony innych rzeczy we wszechświecie rezonują na tej samej częstotliwości”. Ta teoria może uwypuklać rolę trenerów EFT w zainicjowaniu istotnych zmian u ich klientów.

Teoria uzdrawiania duchowego (Spiritual Healing)

Według badań wśród amerykańskich lekarzy rodzinnych 99% z nich czuło, że duchowa wiara może leczyć, 75% z nich uznało, że modlitwy za innych mogą pomagać w leczeniu a 55% miało pacjentów, w przypadku których uważali wyzdrowienie za cud. Nie można udowodnić, że uzdrowienie jest efektem przeżycia duchowego lub wiary i świadomości albo i że nawet nastąpiło dzięki wstawiennictwu innych wyższych bytów, ale istnieją wystarczające dowody w literaturze badawczej (np. literatura badawcza Larry`ego Dossey), aby zaliczyć je jako możliwe przyczyny wyjaśnień uleczenia, które występują regularnie wśród stosujących EFT.

Teorie te prawdopodobnie nie wyczerpują wszystkich możliwych wyjaśnień, w jaki sposób EFT może wpływać na nasze dobre samopoczucie, ale myślę, że odnoszą się one do tych najczęściej podejmowanych.

 

Autor: Craig Weiner, DC, www.EFTtappingTraining.com 17.12.2012
Tłum. za zgodą autora: Iwona Kotłowska 

 

Źródła:
Feinstein, David F. (Nov. 2009) Controversies in Energy Psychology, Energy Psychology Journal, 1(1) 45-56
Gallo, Fred, (Nov 2009) Energy Psychology in Rehabilitation; origins, Clinical Applications and Theory, Energy Psychology Journal. 1(1) 57-70
Lane, James. (Nov. 2009)The Neurochemistry of Counter Conditioning: Acupressure Desensitization in Psychotherapy, Energy Psychology Journal 1(1)31-44
McTaggart, Lynne The Intention Experiment, Simon and Schuster, N.Y. 2007

Zbiór badań – Energy Psychology Research
EFT to reduce the symptoms of PTSD – www.stressproject.org
Artykuł – New Study Validates EFT’s Effectiveness