Matrix Reimprinting – Karl Dawson

Szkolenie: Matrix Reimprinting Practitioner Training

Termin: 19-22.11.2022

Miejsce szkolenia: Wrocław

Godziny szkolenia: 9.30-17.30, pierwszy dzień 9.00 (czas na rejestrację).

Przerwy: Przewidziane są dwie 15-minutowe przerwy kawowe (w cenie szkolenia) oraz przerwa obiadowa (we własnym zakresie).

Prowadzenie: Karl Dawson, twórca metody MR, EFT Founding Master. Karl jest również Dyrektorem ds. Szkoleń w EFT and Matrix Reimprinting Academy (EFTMRA), największej na świecie organizacji certyfikującej EFT, zrzeszającej 6 000 praktyków, ponad 80 trenerów EFT i 25 trenerów Matrix Reimprinting na całym świecie. W ciągu ostatnich 15 lat Karl osobiście przeszkolił w zakresie EFT ponad 5000 osób w 25 krajach.
strona: https://www.efttrainingcourses.net/
https://www.matrixreimprinting.com/

Szkolenie będzie tłumaczone na język polski.

Opis (tłum. ze strony https://www.efttrainingcourses.net/about-matrix-reimprinting/)

Czym jest MR?

To nowa technika EFT, która zmieni twój stosunek do przeszłości oraz radykalnie zmieni twoje zdrowie fizyczne i emocjonalne w teraźniejszości.

Niektóre z zalet Matrix Reimprinting:

 • jest łatwa w użyciu i delikatna dla klientów
 • rozwiązuje traumatyczne wspomnienia często w ciągu kilku minut
 • szybko odnajduje problemy źródłowe, związane z nimi traumy i przekonania
 • lokalizuje przedświadomą traumę (przed 6 rokiem życia) często poza świadomością i świadomą pamięcią klienta
 • umożliwia przekształcenia i zmiany poznawcze, które są zależne od klienta, zapobiegając projekcji przez terapeutę
 • lokalizuje odwrócenie psychologiczne, wtórne korzyści itp
 • wypełnia pustkę po EFT, tworzy pozytywne przekonania
 • działa na klientach zdysocjowanych, bez poziomu SUDS
 • jest skuteczna w przypadku klientów mających trudności z wyobraźnią
 • pozwala uzyskać przebaczenie i zrozumieć mądrość pochodzącą z przeszłych wydarzeń
 • wysyła wiadomość do ciała/komórek/DNA, że trauma się skończyła
 • korzysta z zasobów klienta i “przepisuje” przeszłość
 • naturalnie wykorzystuje prawo przyciągania w bardzo potężny sposób

Materiały: otrzymasz około 45-stronicowy manual po polsku

Zakwaterowanie: we własnym zakresie

Wymagania: znajomość metody EFT na poziomie wiedzy Level 1 + Level 2 EFT International.
tutaj możesz zobaczyć wymagania dot.wiedzy i umiejętności

Osoby, które potrzebują uzupełnić wiedzę mogą to zrobić samodzielnie lub uczestnicząc w spotkaniu powtórkowym (doszkalającym) – informacje niżej. Dla trenerów EFT takie spotkania organizują instuktorzy.

Spotkania doszkalające: Iwona Kotłowska 22.10.2022, informacje tutaj -> szkolenie

Możliwości dla osób nieznających EFT:
Metody możesz nauczyć się na naszym kursie trenerskim -> zakładka Kurs trenerski EFT lub warsztatach -> zakładka Warsztaty EFT dla początkujących,

Certyfikat: po szkoleniu otrzymujesz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu Matrix Reimprinting podpisany przez Karla Dawsona.

Aby uzyskać status Praktyka Matrix Reimprinting, po kursie musisz zarejestrować się na stronie www.matrixreimprinting.com i obejrzeć serię filmów zawierających zarówno teorię, jak i sesje z klientami. Po obejrzeniu wymaganych filmów odbędzie się egzamin online wielokrotnego wyboru. Po pomyślnym ukończeniu tego egzaminu, studenci otrzymają pełny certyfikat Matrix Reimprinting Practitioner. Praktykujący mogą następnie dodać swoje dane na stronie internetowej jako praktycy metody MR. Koszt 99 funtów za materiał wideo i wpis na listę praktyków na pierwszy rok.

Cena uzależniona jest od daty twojego zgłoszenia, wpłaty zadatku i wpłaty reszty kwoty do:

 • do 30.10.2022 – 3200 zł całość lub pierwsza wpłata zadatek 1000 zł, reszta najpóźniej 3 tygodnie przed szkoleniem,
 • od 31.10.2022 – cena za całość 3600 zł.

Uwaga – ostateczna cena może ulec zmianie w przypadku znacznych zmian kursowych euro i/lub inflacji

Ilość miejsc jest ograniczona wielkością sali. Miejsce na szkoleniu rezerwujesz poprzez wpłatę zadatku.

Konto do wpłat: Fundacja Numen, mBank 03 1140 2004 0000 3102 7570 2681, tytułem: szkolenie Matrix Reimprinting + imię i nazwisko uczestnika

Osoby, które chciałyby wpłacić część kwoty w euro, prosimy o kontakt z fundacją.

Grupa na FB dla uczestników:

Regulamin i zasady uczestnictwa

 1. Organizatorem szkolenia jest Fundacja Numen
 2. Płatności:
  -Rezerwacja miejsca zostanie potwierdzona w momencie wpływu zadatku na konto Fundacji
  -Niedokonanie terminowej wpłaty jest równoznaczne z rezygnacją uczestnika z warsztatu
  -Prosimy o zgłaszanie chęci otrzymania faktury na etapie zgłoszenia
  -Wpłata zadatku jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją wymienionych warunków.
 3. Warunki uczestnictwa
  -Zgłaszający się oświadcza, że jego merytoryczna wiedza obejmuje zakres materiału na poziomie 1 i 2 EFT International
  -Osoby biorące udział w szkoleniu nie są uprawnione do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu szkolenia z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek
 4. Bezpieczeństwo
  -Każda z osób uczestniczących w szkoleniu bierze odpowiedzialność za siebie i swoje zdrowie,
  -Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażając bezpieczeństwu innych osób,
 5. Organizacja szkolenia i zwroty
  -Jeżeli szkolenie zostanie zakłócone lub uniemożliwione z powodu siły wyższej rozumianej w szczególności jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź i inne nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, lockdownu i innych podobnych zdarzeń, szkolenie może zostać przeniesione na inny termin
  -W przypadku odwołania szkolenia, Organizator zobowiązany jest do zwrotu należności
  -Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej ceny za udział (odstąpienia od umowy sprzedaży) wyłącznie w przypadku odwołania lub zmiany terminu Wydarzenia
 6. Własność intelektualna
  -Wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku ze szkoleniem są i pozostają własnością Organizatora i/lub Prowadzącego
  -Wszelkie materiały przekazane lub udostępnione Uczestnikowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Uczestnikowi w szczególności nie wolno powielać materiałów oraz zbywać lub przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów własności intelektualnej stanowiących własność Organizatora lub osób trzecich.
 7. Odpowiedzialność
  -Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Prowadzącego szkolenie
  -Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż udział w zajęciach jest dobrowolny, a wszelkie ćwiczenia wykonuje na własną odpowiedzialność
  -Uczestnik jest świadomy, że nie powinien wykonywać ćwiczeń, jeśli posiada informację o ewentualnych przeciwskazaniach
 8. Uczestnictwo
  -Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego stawiennictwa na zajęcia, na które należy przyjść minimum 5 minut przed rozpoczęciem
  -Uczestnik zobowiązuje się przed wejściem na salę wyłączyć telefon komórkowy 
 9. Dane osobowe
  -Dokonując zamówienia Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych Fundacji Numen
  -Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich udostępnionych danych, jak również do ich poprawiania i uaktualniania na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
  -administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych jest Fundacja Numen z siedzibą w Gdańsku, ul. Miechucińska 10, 80-298.
  -dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane innym stronom bez jego wiedzy i zgody. Dokonanie wpłaty na konto bankowe Organizatora stanowi jednoznaczną zgodę Uczestnika na przekazanie swoich danych osobowych Organizatorowi.

Zgłoszenia – wypełnij formularz  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Fundacja Numen ul. Miechucińska 10, 80-298 Gdańsk. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności www.fundacjanumen.pl/polityka-prywatnosci


  Wywiad z Karlem z naszej konferencji – włącz polskie napisy.

  Comments (0)