Matrix Reimprinting to jedna z technik psychologii energetycznej. Jest kombinacją metody EFT oraz wiedzy z epigenetykifizyki kwantowej. Pomaga szybko uwolnić traumę z wydarzeń z przeszłości.

Matrix Reimprinting jako narzędzie zmiany

Twórcą tej metody jest Karl Dawson (2006). Jej działanie opiera się na twierdzeniu, że według fizyki kwantowej wszyscy jesteśmy połączeni polem energetycznym oraz, że nasze przekonania wpływają na naszą biologię.

Matrix Reimprinting (MR) wpływa bezpośrednio oraz intencjonalnie na to pole zmieniając go, aby przywrócić harmonię i zdrowie poprzez zmianę „obrazu” z przeszłości, który trzymamy w swoim polu. Zmiana tego zamrożonego obrazu, zatrzymanej traumy, transformuje naszą rzeczywistość w teraźniejszości. I nie chodzi tylko o najbardziej traumatyczne wydarzenia np. wypadek.

Każde zdarzenie, nawet wydawałoby się nieistotne, może wywołać reakcję stresową, która „zatrzyma” się w przeszłości na poziomie podświadomym. Dlatego tak trudno nam później zmienić przekonania o samych sobie.

Stresujące wydarzenia i powstanie traumy

Matrix Reimprinting jest oparty na znanej w psychologii teorii powstawania traumy. Kiedy doświadczamy traumatycznego zdarzenia „część” nas oddziela się i powoduje blokadę pamięci, tak, aby uchronić nas przed tym (reakcje chemiczne chronią nas przed emocjonalnym i fizycznym przytłoczeniem), a jednocześnie jakby inna część nas ciągle doświadcza tego na nowo. Jest to głęboko zapisane w naszym mózgu.

W MR zakłada się, że ta część, która się oddzieliła a także ta, która jest ciągle odtwarzana są tym samym. Ponadto, ta część naszej świadomości wędruje bezpośrednio do innego wymiaru matrixa, gdzie zostaje zapisane i gdzie później możemy z tym pracować, aby uwolnić tą zatrzymaną traumę. W MR te podzielone w wyniku traumy części nazywa się ECHO – Energy Consciousness Holograms (energetyczne hologramy świadomości).

ECHO zawiera wszystkie informacje o traumatycznym wydarzeniu. Wydarzenie to jakby drętwieje w świadomości, ale z drugiej strony żyje w obrazach naszej podświadomości i wpływa na nasze reakcje w teraźniejszości.

Tak długo, jak trzymamy ECHO w podświadomości tak długo podobne wyzwalacze będą wywoływać podobną reakcję (stres, lęk, fobia itd.). Inną kwestią jest to, że na poziomie komórkowym te obrazy traumy są dla świadomego umysłu tylko wspomnieniami, ale dla podświadomości są to ciągle aktualne wydarzenia. Podświadomość nie rozróżnia przeszłości od teraźniejszości.

Jak Matrix Reimprinting uwalnia stres i traumę

W procesie uwalniania traumy podczas procesu Matrix Reimprinting możemy na nowo nawiązać dialog z echem. Kiedy pomożemy naszemu echu uwolnić energię traumy, bezpiecznie przejść przez pamięć wspomnienia to podświadomość może już puścić do końca traumę. Zdarzenie zostaje tylko wspomnieniem, nie znika.

Natomiast proces MR w sposób łagodny i bardzo skuteczny, bez ponownego wchodzenia w traumatyczne wydarzenie, pozwala szybko uzdrowić tą zatrzymaną energię. Nasza wibracja w polu zmieniania się a po uwolnieniu obraz nas samych w swoich oczach również ulega przemianie.

Reimprinting to przeprogramowanie, to znaczy, że stare programy w podświadomości zostają zastąpione nowymi. Kiedy mózg otrzymuje nowe informacje tworzy nowe połączenia, dokładnie tak, jak to się dzieje w tym procesie. A także nowe, teraz już pozytywne emocje zostają skojarzone z tamtym wydarzeniem, co również przeprogramowuje naszą reakcję emocjonalną na dany obraz. Do ciała i komórek także zostaje wysłany sygnał, że trauma się zakończyła, co może wyzwolić procesy samo-zdrowienia.

W procesie MR wykorzystuje się również standardy EFT oraz opukiwanie.

źródło: „Matrix Reimprinting using EFT” Karl Dawson, Sasha Allenby

(photo by Matt Glm)

Zapraszamy wkrótce na pierwsze warsztaty z tej metody. Szczegóły w opisie tutaj.