Wykorzystaj moc Procedury Osobistego Spokoju- webinar szkoleniowy

Techniki Emocjonalnej Wolności EFT to, poza klasyczną procedurą, zbiór technik, które dodatkowo pomagają w skutecznym używaniu tej metody.

Procedura Osobistego Spokoju to potężne narzędzie uwolnienia się z bagażu przeszłości. Jak pisze Gary Craig, twórca metody EFT “Przez jej konsekwentne stosowanie możesz wyeliminować ważne przyczyny swoich emocjonalnych czy fizycznych dolegliwości. To, oczywiście, ukierunkowuje cię na drogę pokoju i wyciszenia, które z kolei może istotnie przyzynić się do wzrostu pokoju na całym świecie”.

Zalety stosowania tej procedury są nie do przecenienia. Możesz stosować ją jako:

  • zadanie domowe pomiędzy sesjami, co przyspieszy i pogłębi proces emocjonalnego uwolnienia
  • codzienne ćwiczenie, by wyczyścić nagromadzone w ciągu życia emocjonalne problemy
  • sposób na wyeliminowanie głównych emocjonalnych aspektów, które są podłożem różnych dolegliwości
  • użyteczne narzędzie do znajdowania problemu źródłowego
  • metodę relaksacji i uwalniania stresu
  • narzędzie samorozwoju

Jeśli wyeliminujesz bagaż przeszłości wynikający z konkretnych wydarzeń, będziesz mieć mniej wewnętrznych konfliktów, z którymi musisz sobie poradzić. Przekłada się to na wyższy poziom spokoju i mniej emocjonalnego cierpienia.

Na tym webinarze szkoleniowym zapoznam cię z Procedurą Osobistego Spokoju. Poza prezentacją zrobimy też ćwiczenia, będziesz mógł zadać pytania oraz rozwiać swoje wątpliwości.

To szkolenie przeznaczone jest dla osób, które znają i stosują EFT. Dobrze jest również znać Technikę Filmu.
Osoby całkowicie początkujące zapraszam na inne szkolenie –> Tutaj terminy

Zastrzeżenie – Informacje prezentowane na szkoleniu mają charakter edukacyjno-informacyjny. Odpowiedzialność za stosowanie prezentowanych metod jest po stronie uczestników.

Plan spotkania:

  1. Założenia i zastosowania Procedury Osobistego Spokoju
  2. Prezentacja techniki
  3. Ćwiczenia
  4. Pytania i odpowiedzi

Informacje organizacyjne:

Termin i miejsce: 23.04.2022, godz. 9.00-12.00, ONLINE Zoom
Po zajęciach otrzymasz skrypt z materiałami.

Zgłoszenia: poprzez formularz poniżej

Cena: 150 zł