Rozwijam się z EFT

Są to zwykle comiesięczne spotkania w formie masterclassy dla wszystkich Trenerów EFT i/lub osób znających EFT bardzo dobrze. Jeżeli chcesz rozwjać swój warsztat, poszerzać wiedzę i mieć okazję spotkania innych osób zainteresowanych tym samym, zapraszam.

Na każdym spotkaniu poruszymy inny temat. Mogą to być zagadnienia, które już znasz ze szkolenia podstawowego, ale będą przedstawione w formie rozszerzonej, wtedy będzie to okazja do przypomnienia sobie istotnych treści, ale i do ponownego przećwiczenia. Będą też pojawiały się nowe techniki czy metody pracy.

Na spotkaniu, po części teoretycznej i omówieniu tematu czy techniki, przejdziemy do części praktycznej, najczęściej ćwiczeń w parach lub trójkach (mini-sesje wymienne). Otrzymasz również skrypt.

Uwaga, nagranie będzie dostępne tylko dla osób będących “na żywo”.

Najbliższe terminy i tematy

22.01.2024 – Na linii czasu

Korzystanie z pracy na osi czasu w opukiwaniu może pomóc nam znaleźć historie, które wciąż wpływają na nasze czy klienta życie. Również te wspomnienia wydawałoby się nieznaczące czy tworzące ukryte przekonania.

Na spotkaniu skorzystamy z procesów na linii czasu dla odkrywania historii oraz przywracania zasobów i uzdrawiania wspomnień z przeszłości.

Organizacja

Spotkania prowadzi Iwona Kotłowska.

Godziny: 18.00-21.00, aktualne terminy i tematy będą wysyłane po zapisaniu się na listę osób zainteresowanych.

Spotkanie prowadzone jest online na żywo na Zoom (link oraz materiały będą przesłane w dniu wydarzenia).

Cena: 100 zł / spotkanie

Zapisz się na listę osób zainteresowanych

Po zapisaniu się będziesz otrzymywał/a ode mnie informacje o terminach i tematach, zapisanie się nie oznacza automatycznie udziału.