Płeć mózgu i poczęciowe projekcje płci

Moduł obejmuje naukę dwóch procesów Cellular EFT, związanych z płcią mózgu:

  • Płeć mózgu – integracja świadomości żeńskiej i męskiej

Współczesna nauka mówi o tym, że kilka tygodni po zapłodnieniu mózg dziecka zaczyna się rozwijać według męskiego lub kobiecego wzorca. Geny i hormony zdecydują, czy fizycznie na świat przyjdzie dziewczynka czy chłopiec, jednak różnice zaznaczą się także w tożsamości samego umysłu w obrębie tej samej płci. Zostaną one pogłębione z czasem, w toku procesu wychowania.

W efekcie mamy kobiety kobiece i kobiety męskie oraz mężczyzn męskich i mężczyzn kobiecych, a także osoby androgeniczne. W późniejszym życiu może to doprowadzić m.in. do problemów z poczuciem własnej wartości. Kobiety czują się nie dość kobiece, mężczyźni nie dość męscy. Do tego różne sytuacje życiowe prowadzą do odrzucenia tradycyjnych wzorców – kobiety odrzucają swoją kobiecość, a mężczyźni męskość, co może prowadzić w efekcie m.in. do nadwagi, chorób narządów kobiecych i męskich, itp.

Celem procesu Cellular EFT jest uwolnienie negatywnych wzorców kulturowych zakodowanych w pamięci komórkowej i integracja świadomości męskiej i żeńskiej, prowadząca do naturalnej wewnętrznej harmonii i wykorzystywania potencjału obu płci, odziedziczonego po rodzicach i przodkach. Celem procesu jest również przywrócenie każdej płci należnego jej poczucia własnej wartości.

  • Poczęciowe projekcje płci

Teoria mówi, że dobieramy sobie partnerów życiowych podobnych do naszych rodziców, ale dlaczego tak się dzieje? Gdzie powstaje wzorzec? Czy to tylko efekt obserwacji od wczesnego dzieciństwa, czy może źródło jest wcześniej?

Epigenetyka mówi, że już w okresie imprintingu genomu następuje ekspresja genów, które mają nam pomóc przetrwać w środowisku, w którym przyjdziemy na świat. Wzorce odziedziczone po naszych rodzicach dla naszego gadziego mózgu są najbezpieczniejsze, a fakt, że żyjemy jest na to najlepszym dowodem.

Decyzja o tym, jakich partnerów będziemy sobie wybierać w przyszłości, zapada już w momencie naszego poczęcia – wtedy to po raz pierwszy spotykają się wzorce kobiecości i męskości, a my jesteśmy efektem połączenia. Przez całe nasze życie będziemy nieświadomie szukać tego, co doskonale znamy od poczęcia…

Proces Cellular EFT pozwala nam uczynić świadomym to, co było dotąd nieświadome. W świadomym regresie jesteśmy w stanie odczytać programy i projekcje płci, które były zakodowane w naszej komórce jajowej oraz w plemniku. W efekcie nie tylko rozumiemy, dlaczego przyciągamy określonych partnerów do naszego życia, ale też przestajemy wchodzić w toksyczne relacje.

Organizacja

Szkolenie prowadzi Ewa Chabros.

Ilość miejsc ograniczona – grupa do 12 osób.

Godziny szkolenia: 10.00-17.00, aktualny termin podany w Harmonogramie na stronie szkoleń.

Cena: 750 zł
Zgłoszenia wyłącznie emailowe: biopsychologika.kursy@gmail.com
W treści należy wpisać: Moduł 1