EFT w pracy z dziećmi

Metoda EFT w pracy z dziećmi oraz młodzieżą

Dziecko – jak każdy z nas – ma wrodzoną zdolność uzdrawiania.

Jego zachowanie samo w sobie nie jest źródłem problemu. To skutek bądź efekt wielu czynników a dla dziecka jego zachowanie jest jego najlepszym z dostępnych mu prób rozwiązania swojego problemu.

 

Praca z dziećmi metodą EFT jest terapią krótkoterminową szybko przynoszącą widoczne rezultaty w zależności od indywidualnego problemu:

 • ogólnym wyciszeniu emocjonalnym w tym w zmianie zachowania
 • zmniejszeniu częstotliwości bądź eliminacji niepożądanych zachowań np. agresywnych bądź lękliwych
 • zredukowaniu bądź eliminacji wewnętrznego źródła stresu u ucznia
 • radzeniu sobie ze stresem szkolnym np. w przypadku egzaminów itp.
 • poprawy zdolności oraz umiejętności koncentracji
 • poprawy umiejętności społecznych np. otwartości do innych, śmiałości w nawiązywaniu kontaktów

co przekłada się również na wyniki w nauce. 

Metoda EFT szczególnie jest polecana dla dzieci z problemami:

 • nazwanych ogólnie z grupy emocjonalnych
 • w pracy z dziećmi z dysleksją
 • z koncentracją: słaba koncentracja, brak uwagi, ADD-ADHD
 • atakami paniki
 • fobiami
 • niską samooceną
 • lękami społecznymi
 • stresem, PTSD
 • przeżytymi traumami
 • z bezsennością
 • uzależnieniami, depresją (w tym przypadku wskazana dłuższa terapia), zaburzeniami jedzenia.

 

Dzięki zastosowaniu metody EFT patrzymy na dany problem z wielu poziomów, ale przede wszystkim docieramy do źródeł stanów wewnętrznych. W ten sposób dochodzimy do przyczyn, eliminujemy bądź redukujemy w znaczący sposób poprzez indywidualną terapię. Dodatkowo uczymy narzędzia (np. na zajęciach grupowych), które dziecko może później samodzielnie stosować w swoich codziennych problemach.

eliminacja wewnętrznych źródeł stresu ->

-> zmiana zachowania ->

-> zwiększenie umiejętności uczenia się, przyswajania materiału, kompetencji społecznych

-> podniesienie wyników

 

Przykład – projekty wykorzystujące EFT – na przykładzie fundacji “The Tapping Solution Foundation”  (http://tappingsolutionfoundation.org)

 1. Stress and Trauma Relief for Newtown, CT residents and those most affected by the tragedy.
 2. Tapping Programs for Teachers and Students To Reduce Stress, Text Anxiety.
 3. Working with genocide survivors in Rwanda

Jeżeli jesteś zainteresowany wdrożeniem programu EFT w szkole oraz przeszkoleniem trenerów skontaktuj się z nami – KONTAKT