Możesz wesprzeć nasze działania i pomóc nam w realizacji naszej misji wpłacając dowolną kwotę na konto fundacji. W tytule przelewu wpisz Darowizna na cele statutowe.

Fundacja Numen

mBank 03 1140 2004 0000 3102 7570 2681

Wszystkie środki finansowe przeznaczane są na realizację celów statutowych Fundacji.

Nie posiadamy statusu organizacji pożytku publicznego.

Przekazaną kwotę można odliczyć od dochodu:

  • osoby fizyczne mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (art.26 ust.1 pkt 9 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych),
  • osoby prawne mogą odliczyć od dochodu darowizny do wysokości nie przekraczającej 10% uzyskanego dochodu (art.18 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).

Jeżeli chcesz odliczyć kwotę od dochodu zobacz poniższą grafikę.

Dziękujemy!
Zespół Fundacji Numen

 

Przekaż organizacji darowiznę, skorzystaj z odliczenia podatkowego [treœć infografiki] Darowizna to pienišdze z twojej kieszeni, które darowujesz stowarzyszeniu, fundacji. Uwaga: Darowizna to nie to samo co 1%! JAK? gotówka lub przelew na konto Uwaga: Możesz odliczyć tylko darowiznę przekazanš na konto bankowe organizacji. KOMU? organizacja pozarzšdowa zarejestrowana w KRS klub sportowy, uczniowski klub sportowy wpisany do rejestru starosty Uwaga: Nie musi mieć statusu organizacji pożytku publicznego. NA CO? na cele statutowe organizacji mieszczšce się w sferach pożytku publicznego, na cele religijne CO W TYTULE PRZELEWU? cele statutowe organizacji, na jakie jest darowizna Stowarzyszenie… nr rachunku… tytułem: darowizna na cele statutowe Uwaga: To bardzo ogólny opis – urzšd skarbowy (US) może wezwać Cię np. do pokazania statutu organizacji. LUB tytułem, np. darowizna na działalnoœć oœwiatowo-kulturalnš Stowarzyszenia… w zakresie wspierania talentów Uwaga: Aby uniknšć koniecznoœci tłumaczenia się w US lepiej okreœl dokładnie, na jakie cele statutowe jest darowizna. Odlicz darowiznę w swoim PIT! Do 6% od twojego dochodu. Zachowaj potwierdzenie przelewu darowizny. więcej: poradnik.ngo.pl, Ÿródło: www.ngo.pl