Recall HealingTotalna Biologia, metoda z nurtu psychobiologii znana także jako uzdrawianie poprzez świadomość. Recall Healing jest połączeniem biologii, psychologii i psychogenealogii. 

Recall HealingTotalna Biologia

Jej twórcą jest doktor biologii Gilbert Renaud, a powstała na bazie wcześniejszych badań dr. Clauda Sabbaha oraz dr. Ryke Gerda Hamera, który odkrył, że choroba nie jest błędem natury, ale specyficznym rozwiązaniem, poprzez które mózg próbuje uporać się z traumatycznymi doświadczeniami i nadmiarem stresu.

Recall Healing jest połączeniem biologii, psychologii i psychogenealogii, a jego istotą jest odnalezienie w życiu osoby chorej tego konkretnego doświadczenia psychiczno-emocjonalnego, które spowodowało powstanie choroby fizycznej. Takie doświadczenie nazywamy konfliktem. Na poziomie biologicznym jego wpływ jest widoczny na obrazie z tomografii komputerowej mózgu. Każdemu obszarowi w mózgu odpowiada na poziomie ciała określony narząd, w którym ujawnia się choroba.

Jak to działa?

Kiedy jesteśmy w długotrwałym stresie, mózg nieustannie wysyła do ciała komunikaty, które przygotowują nas do walki lub ucieczki. Stan ten jednak przedłuża się i organizm nie odpoczywa i nie regeneruje się. Świadomy umysł jest pochłonięty problemem, zatem wszystkie funkcje przejmuje mózg automatyczny, podświadomy, który dąży do rozwiązania naszego problemu. Może go jednak rozwiązać wyłącznie na poziomie ciała, którym zarządza – projektuje więc chorobę, która ma być rozwiązaniem.

Sytuację komplikuje fakt, że mózg podświadomy nie odróżnia wyobrażeń od sytuacji rzeczywistych – jedne i drugie zapisują się w postaci obrazów, a ciało zapamiętuje je w postaci odczuć. Nie zna też pojęcia przyszłości. Dla niego wszystko odbywa się „tu i teraz”. Nie wie, że dzisiejsze „rozwiązanie” może doprowadzić do śmierci.

Co to znaczy w praktyce?

Mechanizm jest bardzo prosty: wszystko zależy od tego, w jaki sposób odczujemy dane doświadczenie i z jaką funkcją biologiczną skojarzy je nasz automatyczny mózg. Jeśli czegoś nie możemy „strawić” (również w przenośni), to choroba ujawni się w postaci zmiany w pniu mózgu, a na poziomie ciała w układzie pokarmowym.

W ściśle określonych obszarach pnia mózgu będą widoczne wszystkie problemy, które mózg powiąże z najbardziej pierwotnymi funkcjami: odżywianiem, wydalaniem, oddychaniem i rozmnażaniem. Jeśli w odpowiednim czasie problemy nie zostaną rozwiązane, w tych układach ujawni się choroba.

Podobnie jest z innymi częściami mózgu. W móżdżku zapisują się problemy odpowiadające za poczucie zagrożenia – choroba ujawni się wówczas w narządach służących do ochrony: opłucnej, otrzewnej, oponach mózgowych, osierdziu, skórze właściwej itd. W móżdżku znajduje się także obszar odpowiedzialny za gruczoły piersiowe – ich funkcją biologiczną jest produkcja pokarmu, a więc ochrona życia.

Brak stabilności, niskie poczucie własnej wartości itp. będzie w tomografii komputerowej widoczne w postaci zmian w istocie białej, a na poziomie ciała w kościach i zębach. I w końcu wszystko co dotyczy naszych interakcji ze środowiskiem zewnętrznym będzie widoczne w korze nowej oraz na skórze, wszelkiego rodzaju śluzówkach i narządach zmysłów.

Po co nam ta wiedza ?

Carl Jung powiedział, że wszystko, co uda nam się wydobyć z podświadomości i przywrócić na poziom świadomy pozwoli nam uniknąć „przeznaczenia”. Znaczy to tyle, że jeśli nazwiemy nasz podświadomy problem, podświadomy lęk, podświadome poczucie winy itd. i je uwolnimy, to zapobiegniemy wystąpieniu choroby – w tym kontekście Recall Healing (Totalna Biologia) jest metodą profilaktyczną. Ważne jest jednak również i to, że znajdując określoną sytuację, określoną zamrożoną w ciele emocję, odnajdujemy kod biologiczny choroby i możemy ją uzdrowić, gdyż nasz podświadomy umysł nie musi się już nią zajmować.

Sesje Recall Healing

Sesje Recall Healing polegają więc na poszukiwaniu określonego rodzaju wspomnień (każda choroba ma swój specyficzny kod) i przy pomocy innych narzędzi – takich jak EFT i WHH – uzdrawianiu tych wspomnień, co przyspiesza powrót do zdrowia.

Zapraszamy na 20-minutowe bezpłatne konsultacje oraz na sesje indywidualne.

[maxbutton id=”2″]